Elektronski obrasci
Čip IN servis računara

Ova stranica je predviđena za sve ostale delatnosti, uglavnom sporedne kojima se studio Čip IN takođe bavi. Pre svega tu su elektronski obrasci, dorada fontova, izrada loga, maskote i zaštitnih boja firme ili proizvoda odnosno usluge.

PDF elektronski obrasci, fontovi, Logo

Popunjivi elektronski obrasci svakako olakšavaju život svima i onima koji ih popunjavaju i onima koji ih primaju i dalje obrađuju. Svaka anketa je sigurno lakša kada se popuni elektronski nego kada se to čini olovkom na papiru, tim pre što elektronski uvek možete sve pregledati, proveriti i po potrebi ispraviti ili promeniti, pa tek onda dati u štampu. Kod klasičnog popunjavanja ostaje Vam korektor ako je dozvoljen, a često nije, i naravno prepravljanje, žvrljanje, pisanje i brisanje. Prednost je što se jednom izrađeni elektronski obrazac kasnije može popunjavati nebrojeno puta. Popunjivi elektronski obrasci besplatno ili po izuzetno povoljnim cenama! Sve to potpisuje servis računara Čip IN. Više na specijalizovanom sajtu: elektronski obrasci

Dorada fontova u smislu dodavanja naših laziničnih slova u font koji ih ne poseduje je nešto što Vam obično ponekad zafali, a i ne shvatite u čemu je stvar, jednostavno naša slova se ne ispisuju ili se ispisuju neki drugi karakteri umesto njih. Studio Čip IN nudi pomoć u ovom slučaju za simboličnu cifru od 500 dinara. Vaš željeni font će dobiti naša slova koja su u stilu samog fonta kome se dodaju i Vi ćete moći nesmetano da pišete i štampate.

Kako predstaviti svoju firmu ili neki proizvod odnosno uslugu? Mora postojati nešto po čemu će Vas prepoznavati. Najčešće to je logo i to su Vaše zaštitne boje. I logo i zaštitne boje moraju biti u duhu Vašeg poslovanja, odnosno opisivati ili odražavati proizvod ili uslugu koju predstavljaju. Na primer Čip IN ima logo sastavljen od slova svoga imena i zaštitne boje su mu zelena i bela. Pored toga važnu ulogu kod animiranja potencijalnih kupaca, potrošača, klijenata može odigrati i maskota. Maskotu najčešće treba približiti upravo ciljnoj grupi kojoj i prilazite. U slučaju servisa računara Čip IN ciljna grupa su upravo deca i roditelji, pa je Čipsi njima i prilagođen. U biti deca neće tražiti našeg servisera da popravi ono što se pokvarilo, već upravo Čipsija. Studio Čip IN nudi izradu maskote, loga i zaštitnih boja po gotovo simboličnoj ceni.Dizajn Servis Računara Čip IN