Edukacija i Konslating
Čip IN servis računara

Servis računara Čip IN pored ostalih usluga pruža i usluge konsaltinga i edukacije u oblasti IT. Osnovna misija je približiti IT svet već postojećim i potencijalnim korisnicima i svakako olakšati rad u IT okruženju. Edukacija i konsalting su samo jedan deo široke lepeze usluga studija Čip IN.

Čipsi edukacija i konslating

Edukacija i konsalting

Servis računara Čip IN se komercijalno bavi savetodavno-edukativnom ulogom. Naravno tu su isključeni besplatni saveti koji se već nalaze na zvaničnom sajtu firme. Cilj nije držanje nastave, časova iz nekog od predmeta ili nekog sektora IT već pružanje neophodne podrške u radu sa klijentima. Naravno nije isključena ni mogućnost klasične edukacije, odnosno obuke zaposlenih klijenta u svrhu primene ili implementacije IT.

Kada već postoji ugovor o održavanju računara ili mreže, onda u njegovom sklopu dolaze i usluge savetodavnog karaktera, naravno usmenim putem. Pisane usluge konsaltinga se posebno naplaćuju prema utrošenim radnim satima. Moguće je naravno angažovati servis računara Čip IN samo u svrhu konsaltinga pri čemu se sastavlja ugovor o istom po želji klijenta. Slično je i sa edukacijom, dakle sve se prilagođava željama i potrebama klijenata.Dizajn Servis Računara Čip IN