Hardver i Softver
Čip IN servis računara

Hardver (hardware) obuhvata fizičke komponente računarskog sklopa, dakle sve ono što je materijalno ili opipljivo. Softver (software) koji se deli na sistemski i aplikativni obuhvata ono što je praktično nematerijalno, što koristite na svom računaru, što za njegov rad(sistemski) što za Vaš rad(aplikativni). Servis računara Čip IN vrši popravke, nadgradnju i otklanjanje nedostataka kada su u pitanju i hardver i softver.

Čipsi popravka servis računara

Popravka hardvera i softvera

Servis računara Čip IN po povoljnoj ceni usluge, čak i minimalnoj u nekim slučajevima vrši zamenu komponenti, izgradnju ili nadgradnju kada je u pitanju hardver Vašeg računara. Nakon dijagnostike biće Vam saopšteno koja od komponenti je otkazala i koju treba nabaviti, a nakon nabavke ista će biti uspešno ugrađena i naravno instaliran adekvatan drajver za nju na Vašem operativnom sistemu. Instalacija drajvera na Vašem računaru brzo, lagano i efikasno.

Kada govorimo o softveru, najčešći slučajevi su pad sistema, kada je obično potrebno podizanje istog, odnosno instalacija novog sistema. Naravno tu je i otklanjanje nedostataka kod već instaliranih aplikacija ili reinstalacija istih, kao i zamena ili nadogradnja sistemskog softvera.

Posebnu oblast svakako čini malver (malware), odnosno našim jezikom jednim imenom nazvano: štetočine. Servis računara Čip IN uspešno otklanja sve probleme vezane za ovu oblast i nakon toga instalira uvek najnoviji antivirusni softver. Korisnici se naravno po pravilu odlučuju za besplatne varijante istog, međutim servis računara Čip IN napominje da besplatna licenca po želji ili zahtevu proizvođača ne važi za poslovne korisnike. Dakle firme bi trebalo da imaju plaćene licence antivirusnog softvera, ali svakako izbor je na Vama. Servis računara Čip IN nudi temeljno čišćenje virusa po najpovoljnijoj ceni!Dizajn Servis Računara Čip IN